Koszty niekwalifikowalne, kwota możliwego dofinansowania i warunki udzielanego wsparcia w ramach Poddziałania 3.2.1 POIR „Badania na rynek”

Poddziałanie 3.2.1 Programu Operacyjnego Badania na rynek cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców z sektora mikro-, małych i średnich firm (MŚP).

Koszty niekwalifikowalne

Koszty niekwalifikowalne, kwota możliwego dofinansowania i warunki udzielanego wsparcia w ramach Poddziałania 3.2.1 POIR „Badania na rynek

Autor zdjęcia: Janitors

Za koszty niekwalifikowalne w poddziałaniu Badania na rynek uznawane są:

  • wydatki, które zostały poniesione na zakup używanego środka trwałego, który w ciągu 7 poprzednich lat, a dla nieruchomości 10 lat był współfinansowany ze środków unijnych lub ze środków uzyskanych z dotacji krajowych,
  • wydatki, które zostały poniesione na zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz na spłaty rat leasingu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, które przekraczają wartość 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.

Kwota dofinansowania, pula środków oraz warunki przyznawanego dofinansowania

Pula środków poddziałania 3.2.1 Programu Operacyjnego badania na rynek (http://www.strategor.pl/mozliwosci-finansowania/) wynosi wartość 750  milionów złotych, z których to ok 99 milionów przeznaczonych zostało na finansowanie projektów z obszaru województwa mazowieckiego.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych określona została na dziesięć milionów złotych, a maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi równowartość wyrażoną w złotówkach 50 milionów euro. Przy czym na prace rozwojowe wydane może zostać 1 milion złotych, tak jak na  usługi doradcze.

Maksymalną kwotą dofinansowania może być kwota dwudziestu milionów złotych gdzie:

  • na prace rozwojowe wydane może być 450 tysięcy złotych,
  • na usługi doradcze 500 tysięcy złotych.

Zdawać sobie należy jednak sprawę z tego, że wielkość dofinansowania zależy od rodzaju pomocy od województwa w którym działa firma.